כל מי שמשוטט מעט במרחבי האינטרנט, נתקל לא פעם באתרים שהושקעו בהם מאמצים וכספים בהקמתם, בעיצובם ובקידומם אך, הם כבר לא נראים טוב ויש להם כל מיני תקלות ובעיות.

הסיבה העיקרית היא העדר תחזוקה כלל או תחזוקת אתר שאינה נכונה.

תחזוקת אתר ובמיוחד תחזוקת אתר עסקי המייצר הכנסות (בין הוא מסחרי ובין הוא לא) היא משימה מתמשכת המחייבת ביצוע פעולות סדורות באופן יום יומי.