מדידה וביצועים הוא אחד השלבים החשובים בניהול ותחזוקת אתרים.
אנו ב Web-Site.Care מודדים את ביצועי האתר שלכם בכלים שונים ומצליבים נתונים ממקורות שונים כדי לקבל תמונת מצב שוטפת ועדכנית של ביצועי האתר.

מטרת שלב המדידה היא קבלת תוצרים עדכניים ומדידיים המאפשרים לבחון ביצועים לאורך זמן, ולהציע שיפורים באתר.
אילו אתרים צריכים מדידה וביצועים באתר?

כמעט כל אתר עסקי
כל אתר המייצר הכנסות (במישרין או בעקיפין)
כל אתר המספק שירותים.

אילו שירותי תחזוקת אתרים ניתנים במסגרת מדידה וביצועי אתרים?

מדידת ביצועי אתר
ניתוח אופטימזציה
ניתוח אתרים
דוחות ניהול
ועוד

לפרטים נוספים אודות שירותי מדידה, ביצועי אתרים ותחזוקת אתרים צרו עימנו קשר