מענה ראשוני הוא שלב מקדים לניהול ותחזוקת אתרים המאפשר מתן מענה ראשוני בעיות, תקלות וצרכים שעלו בשלב הבדיקה המקדים.
אנו ב יש מי שדואג לאתר שלכם | Web-Site.Care, מעניקים מענה ראשוני בשלב השני בו אנו מטפלים באתר ומבצעים שינויים מידיים ומתבקשים שעולים מהבדיקה בשלב הראשון.
שלב המענה הראשוני כולל גם שינויים ושיפורים נוספים שעלו או שביקשתם להוסיף.
בסיום שלב זה האתר יכנס לניטור והשגחה.