אינטרטיפס (להלן “החברה”) , מכבדת את פרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מנהלת ומפעילה ובכללם האתר “web-site.care” (להלן “האתרים”), החליטה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות באתרים, והיא מתחייבת כלפי המשתמשים לקיים מדיניות זו.
מטרת המדיניות להסביר מהם נוהגי החברה ביחס לפרטיות המשתמשים באתרים, וכיצד משתמשת החברה במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתרים או הנאסף על-ידה בעת השימוש באתרים.

רישום לשירותים

השימוש בשירותי האתרים, טעון הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרשו למסור מידע אישי, בטופס ההרשמה כדוגמת שמכם וכתובת הדואר האלקטרוני שלכם. השדות שחובה למלות יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא תוכלו להירשם לשירותים הטעונים רישום ולהשתמש בשירותי האתרים. ככל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתרים, החברה תבקש ממך רק את המידע הנחוץ במישרין לאספקת השירותים.

מאגר המידע

הנתונים שתמסרו בעת ההרשמה לשירותים באתרים יישמרו במאגר המידע של החברה ובאחריותה. אינכם חייבים על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכלו להשתמש בשירותים הללו.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, על מנת –

  • לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתרים.
  • לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתרים.
  • לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
  • לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתרים – לרבות פרסום מידע ותכנים.
  • כדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי ההתעניינות שלך.


המידע שישמש את החברה יהיה מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אישית.

דיוור ישיר אלקטרוני

החברה מעונhינת לשלוח אליכם מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי.

מידע כזה ישוגר אליכם רק אם נתתם הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכלו לבטל את הסכמתכם ולחדול מקבלתו.

החברה לא תמסור את פרטיכם האישיים למפרסמים. עם זאת, היא רשאית להעביר מידע סטטיסטי על פעילות המשתמשים באתרים.

מידע סטטיסטי שיועבר לא יזהה אתכם אישית.

מסירת מידע לצד שלישי

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר אלא במקרים המפורטים להלן:

  • אם תרכשו מוצרים ושירותים מצדדים שלישיים המציעים אותם למכירה באמצעות האתרים, יועבר לצדדים שלישיים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה.
  • במקרה של מחלוקת משפטית בינכם לבין החברה שתחייב חשיפת פרטיכם.
  • אם תבצעו באתרים, פעולות שבניגוד לדין.
  • אם יתקבל צו שיפוטי המורה למסור את פרטיכם או המידע אודותכם לצד שלישי.
  • אם החברה תמכור או תעביר בכל צורה שהיא את פעילות האתרים לתאגיד כלשהו – וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתרים עם פעילותו של צד שלישי, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפכם את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 

Cookies

האתרים משתמשים ב”עוגיות” (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותכם האישיות ולצורכי אבטחת מידע. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אינכם יודעים כיצד לעשות זאת, בדקו בקובץ העזרה של הדפדפן שבו אתה משתמש.

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתרים מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
פנייה כזאת יש להפנות אל: info@intertips.co.il או בדואר רגיל אל: אינטרטיפס עיר: פרדס חנה-כרכור ת.ד: 5324 מיקוד: 3713301.

שינויים במדיניות הפרטיות

החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שענינן השימוש במידע האישי שמסרתם, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתרים.