אתרי שירותים מאפשרים ביצוע פעולות מגוונות לרבות מכירה של שירותים (בדרך כלל) דיגיטליים באמצעות האינטרנט.

תחזוקת אתר שירותים מחייבת שימוש באמצעי ניטור, בדיקה ומדידה קבועים כדי למנוע תקלות אפשריות, לצד שיפור וקידום.


תכנית תחזוקת אתר שירותים

תחזוקת אתר מסחר שירותים מחייבת

  • ניטור והשגחה רציפים
  • מדידת ביצועים מקיפה על השרת ועל האתר
  • בדיקות תקינות סדורות בכל הפעולות ובדגש על רכישה עצמה ובעומסים שונים.
  • דוחות ניהול מפורטים ונגישים
  • שיפור ושכלול ממשק המשתמש
  • ועוד

להלן תכנית תחזוקת אתרים המוצעות: