אתר מסחר אלקטרוני הוא אתר המאפשר מכירה מקוונת של מוצרים או שירותים.

אתרי מסחר אלקטרוני (נקראים גם אתרי סחר מקוון או אתרי חנות) מתחלקים לארבע מודלים עיקריים.

  • B2C – אתר מסחר אלקטרוני בין עסקים ללקוחות
  • B2B – אתר מסחר אלקטרוני בין עסקים לבין עסקים
  • C2C – אתר מסחר אלקטרוני בין לקוחות לבין לקוחות
  • C2B – אתר מסחר אלקטרוני בין לקוחות לעסקים

בכדי שנוכל להתאים עבורכם את תכנית תחזוקת אתרי מסחר אלקטרוני המתאימה ביותר עבורכם

השאלה הבאה היא:

מהו סוג אתר מסחר אלקטרוני (חנות מקוונת) שלכם?