אתרי תוכן קטנים מכילים תכנים שונים (טקסטואלים, גרפיים, סרטונים שמע ועוד) בהיקף הנע בעשרות.

תחזוקת אתר תוכן מומלץ לגבות, לנטר, למדוד, לשפר ולקדם במסגרת שירותי תחזוקת אתרים סדורים.


תכנית תחזוקת אתר תוכן קטן

להלן תכנית תחזוקת אתר תוכן קטן המוצעת: