אתרי תוכן בינוניים מכילים תכנים שונים (טקסטואלים, גרפיים, סרטונים שמע ועוד) בהיקף הנע במאות.

תחזוקת אתר תוכן מומלץ לגבות, לנטר, למדוד, לשפר ולקדם במסגרת שירותי תחזוקת אתרים סדורים.


תכנית תחזוקת אתר תוכן בינוני

להלן תכנית תחזוקת אתר תוכן בינוני המוצעת: