אתרי תוכן גדלים מכילים כמות של תכנים שונים (טקסטואלים, גרפיים, סרטונים שמע ועוד) בהיקף הנע במאות ומעלה.

תחזוקת אתר תוכן מומלץ לגבות, לנטר, למדוד, לשפר ולקדם במסגרת שירותי תחזוקת אתרים סדורים.


תכנית תחזוקת אתר תוכן גדול

להלן תכנית תחזוקת אתר תוכן גדול המוצעת: