אתר קהילה הוא אתר אינטרנט גדול במיוחד אשר מהווה ‘שער כניסה’ ממנו נכנסים.

תחזוקת אתר קהילה מומלץ לעדכן, לנטר, למדוד, לשפר ולקדם במסגרת שירותי תחזוקת אתרים.


תכנית תחזוקת אתר קהילה

תחזוקת אתר קהילה מחייבת

  • ניטור והשגחה רציפים
  • מדידת ביצועים מקיפה על השרת ועל האתר
  • בדיקות תקינות סדורות בכל הפעולות בדגש על אימות, כניסה בעומסים שונים.
  • דוחות ניהול מפורטים ונגישים
  • שיפור ושכלול ממשק המשתמש
  • ועוד

להלן תכנית תחזוקת אתר קהילה מוצעת: