אתר קטלוג הוא אתר המאפשר צפייה במוצרים או שירותים.

תחזוקת אתר קטלוג בכל גודל מחייבת מומלץ לנטר בתדירות גבוהה, למדוד, לנתח, לבדוק ולמדוד שוב, לשפר כל הזמן, במסגרת שירותי תחזוקת אתרים.


תכניות תחזוקת אתר קטלוג

תחזוקת אתר קטלוגי מחייבת

  • ניטור והשגחה רציפים
  • מדידת ביצועים בשרת ובאתר
  • דוחות ניהול מפורטים ונגישים
  • שיפור ושכלול ממשק המשתמש
  • ועוד

להלן שתי תכניות תחזוקת אתרים מוצעות: