אתר עסקי הוא אתר המשלב בין כמה סוגי אתרים כגון: אתרי תוכן, אתרי תדמית, אתרי מסחר אלקטרוני ועוד.

מטרות אתרים עסקיים ואתרים ארגוניים הן תדמיתיות ומכירתיות (סיוע לפני במהלך ולאחר המכירה).

בניית אתר עסקי או אתר ארגוני מחייבת אפיון מפורט וחשיבה מקדימה.

תחזוקת אתרים עסקיים, אתרים ארגוניים (גדולים וקטנים) יש לנטר, למדוד, לנתח, לבדוק, לשפר ולשדרג, לשווק ולקדם במסגרת שירותי תחזוקת אתרים חודשיים.